Varna a pivovary Braumeister 200 L

Varna Speidel Braumeister 200 litrů, startovací sady minipivovarů s varnou Speidel Braumeister 200, fermentačními nádobami a základním vybavením pro řemeslnou výrobu piva.