Informace pro zákazníky o nakupování a jejich právech při objednávání zboží v našem internetovém obchodě

 

Všeobecné informace

Pokud objednáváte nějaké produkty při návštěvě našeho internetového obchodu, rádi bychom Vás upozornili na následující informace.

 

1. Jazyk kupní smlouvy

Kupní smlouva bude vždy uzavřena v jazyku českém.

 

2. Základní vlastnosti našich výrobků

Základní charakteristiky našich výrobků se nacházejí v našem e-shopu u popisu každého konkrétního výrobku. Výrobce si vyhrazuje právo tyto charakteristiky změnit i bez souhlasu zákazníka, pokud tato změna nevede ke změně podstatných parametrů a nesnižuje užitnou hodnotu výrobku. Pokud k takovéto změně dojde, pak je obvykle důvodem zvýšení užitné hodnoty nebo bezpečnosti výrobku, případně zachování funkčnosti výrobku při změně parametrů jiných výrobků, které svou funkcí daný výrobek mohou ovlivnit anebo jím jsou samy ovlivněny (zachování kompatibility s jinými inovovanými produkty, změna dodavatele součástek apod.)

 

3. Záruky

V případě jištění vady na dodaném výrobku má zákazník nárok v rámci platných právních ustanovení požadovat záruční opravu, odstoupit od smlouvy, anebo na slevu z běžné ceny výrobku. O způsobu řešení reklamace rozhoduje prodávající po obdržení vadného výrobku k reklamaci.

 

4. Uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím

Prezentace našich produktů na našem webu nepředstavuje žádnou závaznou nabídku z naší strany. Zákazník se stává vlastníkem produktu a naše závazky k prodanému výrobku nastávají v okamžiku uzavření kupní smlouvy, který závisí na  zvoleném způsobu platby:

PLATBA BANKOVNÍM PŘEVODEM

Po obdržení objednávky vám zašleme samostatný e-mail, který výslovně potvrdíme přijetí vaší objednávky. Tímto okamžikem je uzavřená kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím. V tomto e-mailu obdržíte informace o termínu dodání výrobku, pokyny k provedení platby a proforma fakturu. Převeďte prosím na bankovní účet náš celkovou částku, která je uvedená na proforma faktuře. Není-li objednaný výrobek právě skladem, pak vám zašleme daňový doklad o provedené platbě. Společně s výrobkem pak obdržíte finální daňový doklad (fakturu) na zaplacenou částku.

PLATBA KREDITNÍ KARTOU

Po dokončení objednávky kliknutím na tlačítko „Koupit teď“ budete v dalším kroku požádáni o zadání čísla, data expirace a CVV čísla vaší kreditní karty. Smlouva bude uzavřena po kliknutí na tlačítko »OK«. Tímto okamžikem je uzavřená kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím. V následujícím e-mailu obdržíte informace o termínu dodání výrobku, pokyny k provedení platby a proforma fakturu. Není-li objednaný výrobek právě skladem, pak vám zašleme daňový doklad o provedené platbě. Společně s výrobkem pak obdržíte finální daňový doklad (fakturu) na zaplacenou částku.

PLATBA PŘES PAYPAL

Po dokončení objednávky kliknutím na tlačítko „“Koupit teď“ budete přesměrováni přímo do služby PayPal. Zde se budete muset přihlásit a potvrdit platbu kliknutím na tlačítko »Pay Now«. Tímto okamžikem je uzavřená kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím. V následujícím e-mailu obdržíte informace o termínu dodání výrobku, pokyny k provedení platby a proforma fakturu. Není-li objednaný výrobek právě skladem, pak vám zašleme daňový doklad o provedené platbě. Společně s výrobkem pak obdržíte finální daňový doklad (fakturu) na zaplacenou částku.

 

5. Technické kroky k uzavření kupní smlouvy a změnám v objednávce

Možné chyby při zadávání on-line objednávky lze opravit při závěrečném potvrzení před platbou. Výrobky, které se nacházejí v nákupním koši, lze z objednávky odstranit pomocí funkce odstranění, a jakékoli další změny můžete provést ve vašem nákupním koši před odesláním objednávky.

 

6. Naše ceny

Ceny, uvedené u výrobků, jsou uvedeny včetně DPH 21%. K cenám výrobků mohou být doúčtovány náklady na balení a dopravu; tyto ceny závisí na objemu a hmotnosti výrobku a také na adrese místa dodání. Ceny za balení a dopravu můžeme sdělit dopředu e-mailem nebo telefonicky, pokud nám sdělíte podstatné náležitosti objednávky a místo dodání . Objednávky uskutečněné prostřednictvím našeho internetového obchodu budou dodávány výlučně v rámci České republiky a Slovenské republiky. Jestliže je zákazníkem Slovenská právnická osoba, která je registrovaným plátcem VAT v mezinárodním registru VIES, pak k ceně nebude účtováno DPH.

 

7. Vaše právo na odstoupení od kupní smlouvy

Máte právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření bez udání důvodu.

Lhůta na právo k odstoupení od kupní smlouvy končí po uplynutí 14 dnů ode dne, kdy jste převzali výrobek osobně, anebo od dopravce. Rozhoduje datum převzetí, které je uvedeno na dodacím listě, faktuře anebo předávacím dokladu přepravní služby.
Chcete-li uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás předem informovat na adrese
Czech Minibreweries s.r.o., Kolofíkovo nábřeží 1080/30, 747 05 Opava, Česká republika, e-mail obchod@pivovary-braumeister.cz
o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (např. dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený formulář na stažení, ale není povinný. K dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí, abyste před uplynutím lhůty na odstoupení odeslal sdělení týkající se vašeho uplatnění práva na odstoupení od smlouvy.

Co se stane po vašem odstoupení od kupní smlouvy ?

Pokud odstoupíte od kupní smlouvy, vrátíme vám všechny provedené platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z vašeho výběru jiného způsobu dodávky, než je nejlevnější způsob standardně nabízené dodávky, bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme informováni o vašem rozhodnutí o odstoupení od kupní smlouvy. Tuto náhradu provedeme pomocí stejných platebních prostředků, jaké jste použili při počáteční transakci, pokud jsme se s vámi výslovně nedohodli jinak; v žádném případě vám nevzniknou žádné další poplatky v důsledku takové refundace.

Můžeme pozdržet úhradu až do okamžiku, kdy obdržíme výrobek zpět nebo dokud nepředložíte vaše důkazy o vrácení zboží zpět, a to podle toho, co nastane dříve.

Zašlete nám zpět výrobek nebo jej přivezte osobně bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám sdělíte záměr odstoupení od kupní smlouvy. Podmínka je splněna, pokud výrobek odešlete zpět před uplynutím lhůty 14 dnů.

Budete muset nést přímé náklady na vrácení výrobku.

Jste odpovědni za jakoukoli sníženou hodnotu výrobku, která je výsledkem jiné manipulace s výrobkem, než je nezbytné při jeho použití podle povahy, vlastností a způsobu fungování zboží.

 

8. Archívace a zpřístupnění textu kupní smlouvy

Kupní smlouva bude archívována u nás a všechny její texty a přílohy budu kdykoli v budoucnu přístupné. V tomto ohledu vás odkazujeme na naše Zásady ochrany osobních údajů.

 

9. Prohlášení o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů u rozhodčích soudů

Výslovně zdůrazňujeme, že nejsme ani ochotni, ani se nezavazujeme účastnit se mimosoudních řízení a řešení sporů se spotřebiteli před rozhodčím soudem.

 

10. Naše smluvní podmínky

Ve všech ostatních případech vás odkazujeme na naše Všeobecné obchodní podmínky.

 

11. Kdo jsme ?

Česká společnost Czech Minibreweries s.r.o. (viz níže), oficiální zastoupení německé společnosti Speidel  (viz níže) pro Českou republiku

  • Czech Minibreweries s.r.o. Kolofíkovo nábřeží 1080/30, 74705 Opava, Česká republika, IČ 29462819, DIČ CZ29462819, Spisová značka: C 55482 vedená u Krajského soudu v Ostravě, zastoupená jednatelem Bc. Alešem Jakimovem
  • Speidel Tank- und Behälterbau GmbH, Krummenstraße 2, 72131 Ofterdingen, GERMANY, Commercial Register at Stuttgart Local Court HRB 381092, VAT-ID-No. DE811 241 003, represented by managing directors Georg Speidel, Stefan Speidel, Fabian Speidel

 

Ulož a sdílej košík
Váš nákupní košík bude uložen a obdržíte odkaz. Vy sám, anebo kdokoli, komu zašlete odkaz, jej můžete kdykoliv později použít k načtení současného obsahu vašeho košíku.
Zpět Ulož a sdílej košík
Váš nákupní košík bude uložen s obrázky a informacemi o produktech a souhrny obsahu košíku. Poté jej odešlete sami sobě anebo kamarádovi s odkazem, který jej kdykoli takto později načte.
Váš košík byl úspěšně odeslán