Naše politika ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů při návštěvě našeho webu je pro nás velmi důležitá. Chráníme vaše soukromí a vaše soukromá data. Osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme v souladu s obsahem těchto ustanovení o ochraně osobních údajů, jakož i s platnými předpisy o ochraně osobních údajů, zejména s obecným nařízením o ochraně osobních údajů, nařízením o soukromí a elektronických komunikacích, zákonem o ochraně osobních údajů.

Tato ustanovení o ochraně osobních údajů se týkají osobních údajů týkajících se našich zákazníků a obchodních partnerů, které shromažďujeme, zpracováváme a používáme. Proto vás žádáme, abyste si s velkou pečlivostí přečetli níže uvedené ustanovení.

1. Informace o shromažďování osobních údajů

Chceme vás informovat o tom, jak shromažďujeme vaše osobní údaje, které nám přenecháte, když návštívíte naše webové stránky. Osobní údaje jsou všechna data, která jsou spojená s vaší osobou, např. vaše jméno, adresa, e-mailové adresy, chování uživatelů.
Správcem osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR – General Data Protection Regulation – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ) je společnost Czech Minibreweries s.r.o. Kolofíkovo nábřeží 1080/30, 74705 Opava, Česká republika, IČ 29462819, DIČ CZ29462819, Spisová značka: C 55482 vedená u Krajského soudu v Ostravě, zastoupená jednatelem Bc. Alešem Jakimovem.

Našeho pracovníka pro ochranu osobních údajů lze kontaktovat na adrese gdpr@pivovary-braumeister.cz nebo prostřednictvím naší poštovní adresy přidáním slov „Pracovníkovi GDPR“.
Když nás kontaktujete e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, data, která odešlete (vaši e-mailovou adresu a popřípadě vaše jméno a / nebo telefonní číslo), se uloží na našem serveru, abychom mohli odpovědět na vaše dotazy. Jakmile vaše údaje již nejsou potřeba, vymažeme je, nebo omezíme jejich zpracování v případě, že existují právní povinnosti, které vyžadují zachování osobních dat.
Pokud v procesu poskytování našich služeb nebo jejich jednotlivých funkcí spoléháme na externí poskytovatele služeb, které jsme do procesu zapojili, anebo bychom rádi využili vaše údaje pro reklamní účely, nejdříve podrobněji Vás podrobně informujeme o našich záměrech s vašimi osobními údaji a vyžádáme si souhlas s jejich použitím. Současně určíme předepsaná kritéria, týkající se délky ukládání těchto údajů.

2. Vaše práva

Máte následující práva, týkající se vašich osobních údajů, které shromažďujeme:

 • Právo na přístup k vašim osobním datům
 • Právo na opravu nebo vymazání vašich osobních dat
 • Právo na omezení použití vašich osobních dat
 • Právo vznést námitky proti použití vašich osobních dat
 • Právo na přenositelnost vašich osobních dat

Máte také právo podat stížnost u dozorčího orgánu odpovědného za ochranu údajů, pokud máte stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů.

3. Sběr osobních údajů při návštěvě našeho webu

Pokud navštívíte naše webové stránky výhradně za účelem zhlédnutí zdroje informací, tj. pokud se na webu nezaregistrujete ani nám o sobě nepošlete žádné informace, pak shromážďujeme pouze ty osobní údaje, které váš prohlížeč přenese na náš server. Když se rozhodnete pro prohlížení našich webových stránek, shromažďujeme následující údaje, které jsou z technických důvodů nutné pro zobrazení našeho webu a zajištění jeho stability a zabezpečení (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR):

 • IP adresa vašeho počítače
 • Datum a čas návštěvy našeho webu
 • Časový rozdíl od Greenwichského času (GMT)
 • Obsah žádosti (URL konkrétní navštívěné stránky)
 • Stav přístupu / stavový kód protokolu HTTP
 • Přenesený objem dat
 • Webová stránka, z níž byla žádost podána
 • Prohlížeč
 • Operační systém a jeho uživatelské rozhraní
 • Jazyk a verze prohlížečového softwaru.

Kromě uvedených údajů budou uloženy ve vašem počítači soubory cookie při používání našich webových stránek. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy na vašem pevném disku a přiřazeny k prohlížeči, který používáte, a které umožňují, aby určité informace proudily do navštíveného místa, které umístí soubor cookie (v tomto případě jsme to my – náš webový server). Cookies nejsou schopny spouštět programy nebo přenášet viry do vašeho počítače. Slouží k tomu, aby naše webové stránky byly více uživatelsky přívětivé a efektivní.

Použití souborů cookie:

a) Tyto webové stránky používají níže uvedené typy souborů cookie. Jejich charakter a funkce jsou stejně popsány níže:

 • Přechodné cookies (viz b)
 • Trvalé soubory cookie (viz c)

b) Přechodné soubory cookie se po ukončení prohlížeče automaticky odstraní. Tato skupina souborů cookie obsahuje zejména soubory cookie relací. Tyto soubory ukládají tzv. ID relace, pomocí něhož mohou být přiřazeny k běžné relaci různé požadavky z vašeho prohlížeče. Umožňují rozpoznávání vašeho počítače při návratu na naše webové stránky. Soubory cookie relace budou smazány při odhlášení nebo při zavření prohlížeče.

c) Trvalé soubory cookie jsou po uplynutí předem definované doby automaticky smazány, což se může lišit v závislosti na souboru cookie. Tyto soubory cookie můžete kdykoli smazat tak, že přejdete do nastavení zabezpečení prohlížeče.

d) Nastavení prohlížeče můžete nakonfigurovat podle svých osobních předvoleb a např. odmítnout soubory cookie třetích stran nebo všechny soubory cookie. Poukazujeme však na to, že to může znamenat, že nebudete moci používat všechny funkce na našich webových stránkách.

e) Cookies používáme k identifikaci následných návštěv v případě, že máte účet u nás. Bez cookies se budete muset při každém návštěvě přihlásit.

4. Další funkce a nabídky na našich webových stránkách

 1. Kromě toho, že naše webové stránky jsou používány pouze jako zdroj informací, nabízíme různé služby, které vás mohou zajímat. Abyste je mohli využít, budete obvykle muset poskytnout další osobní údaje, které používáme k poskytování dotyčné služby a pro které platí výše uvedené zásady zpracování osobních dat.
 2. V některých případech používáme externí poskytovatele služeb k zpracování vašich dat. Jsou pečlivě vybíráni, jsou povinní dodržovat naše GDPR zásady a pokyny a jsou námi kontrolováni v pravidelných intervalech.
 3. Kromě toho můžeme předávat vaše osobní údaje třetím stranám, když pracujeme ve spolupráci s dalšími partnery, abychom mohli zrealizovat speciální propagační akce, soutěže, uzavírání smluv nebo podobné služby. Další podrobnosti o tomto postupu získáte buď při zadání vašich osobních údajů, nebo při přečtení níže uvedených bodů.
 4. Pokud by se naši poskytovatelé služeb nebo partneři nacházeli v zemi mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), oznámíme vám důsledky této skutečnosti.

5. Právo vznést námitky nebo odvolat souhlas se zpracováním vašich dat

 1. Pokud jste dříve souhlasili s zpracováváním vašich údajů, můžete kdykoli tento souhlas odvolat. Odstoupení od vašeho souhlasu ovlivní zákonnost zpracování vašich osobních údajů, jakmile nás o takovém rozhodnutí vyrozumíte.
 2. V rozsahu, v němž je naše zpracování vašich osobních údajů založeno na respektování vašich zájmů, máte právo vznést námitky proti jejich zpracování. Mimo jiné se jedná o případ, kdy se zpracování nevyžaduje pro to, abychom s vámi uzavřeli smlouvu, což demonstrujeme v popisu níže uvedených funkcí. Při uplatňování takového práva na podání námitek vás žádáme, abyste předložili důvody, proč vaše osobní údaje nechcete zpracovávat způsobem, který běžně děláme. Pokud je vaše námitka opodstatněná, přezkoumáme situaci a buď zastavíme nebo změníme zpracování vašich údajů, nebo Vám poskytneme naše přesvědčivé oprávněné důvody pro další zpracování vašich osobních údajů.
 3. Netřeba dodávat, že můžete kdykoli odvolat svůj souhlas s zpracováváním vašich osobních údajů za účelem reklamy a analýzy dat. Chcete-li získat další informace o vašem právu k podání námitky, kontaktujte: Czech Minibreweries s.r.o. Kolofíkovo nábřeží 1080/30, 74705 Opava, Česká republika, e-mail : gdpr@pivovary-braumeister.cz

6. Použití našeho internetového obchodu

 1. Pokud chcete objednat prostřednictvím našeho internetového obchodu, budete muset uzavřít smlouvu obsahující osobní údaje, které se vás týkají, abychom mohli zpracovat Vaši objednávku. Povinné údaje požadované pro zpracování smluv jsou odpovídajícím způsobem označeny; všechna ostatní data jsou poskytována dobrovolně. Používáme údaje, které nám poskytnete za účelem zpracování objednávky. Může se jednat také o předání platebních údajů naší hlavní bance. Právním základem pro toto je písmeno b) čl. 6 (1) (1) GDPR.
 2. Můžete si vytvořit účet zákazníka podle vlastního uvážení, díky němuž můžeme ukládat data pro případné nákupy, které v budoucnu vytvoříte. Když vytvoříte účet v sekci Můj účet, poskytnuté údaje budou uloženy s odvolatelným účinkem. Všechna ostatní data včetně vašeho uživatelského účtu mohou být vždy vymazána tím, že přejdete do části zákazníka.
 3. Můžeme také zpracovávat údaje, které nám poskytnete, abychom vás informovali o zajímavých produktech z našeho sortimentu nebo vám mohli posílat e-maily obsahující technické informace.
 4. Obchodní a daňové právní předpisy vyžadují, abychom ukládali adresu, výši platby a podrobnosti objednávky po dobu deseti let. Omezujeme však zpracování vašich údajů po uplynutí dvou let, tj. Vaše údaje se používají pouze k tomu, abychom vyhověli našim zákonným povinnostem.
 5. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu třetích osob k vašim osobním údajům, zejména k uloženým finančním údajům, proces objednávání je zašifrován technologií TLS.

7. Platební služba PayPal

 1. V rámci zpracování plateb přes PayPal, PayPal Credit nebo prostřednictvím služby PayPal, nebo – pokud je nabízeno – »platba na fakturu« přes PayPal, předáme platbu PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lucembursko (dále jen „PayPal“). V případě, že se vybraná metoda týká platby prostřednictvím kreditní karty pomocí PayPal, služby PayPal, nebo – pokud je nabízena – k zaplacení faktury prostřednictvím PayPal, PayPal si vyhrazuje právo provést kontrolu kreditní karty : www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=en_GB#rAnnex.
 2. Služba PayPal používá kreditní kontroly týkající se statistické pravděpodobnosti selhání platby, aby zjistila, zda má nebo nemá poskytnout příslušnou platební metodu. Kontrola kreditu může zahrnovat hodnoty pravděpodobnosti (tzv. Skóre). Měly by být zahrnuty hodnoty skóre do zjištění úvěrového dotazování, jsou založeny na vědecky přijatém matematickém a statistickém procesu. Mimo jiné budou vaše údaje o adrese zahrnuty při výpočtu hodnot skóre.
 3. PayPal je dále oprávněn předat vaše údaje jiným známým třetím stranám (banky, poskytovatelé elektronických služeb, servisní partneři, ale také auditoři, analytické služby, úvěrové šetření, marketingové partneři, poskytovatelé cloudových služeb, poskytovatelé zpoždění, přidružené společnosti), jakož i neznámé třetí strany : www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/third-parties-list).
 4. Další informace o ochraně osobních údajů, včetně použitých agentur pro vyhledávání úvěrů, naleznete v zásadách ochrany soukromí společnosti PayPal: www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full. Právním základem pro toto je písmeno b) čl. 6 (1) (1) GDPR.

8. Platební služba Amazon pay

Tuto platební službu v současné době nevyužíváme.

9. Používání služby Google Analytics

 1. Tento web používá službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. („Google“). Google Analytics používá „cookie“, což jsou textové soubory umístěné na vašem počítači, aby pomohly webové stránce analyzovat, jakým způsobem používáte web. Informace vygenerované cookie o vašem používání našich webových stránek jsou předávány a ukládány na serverech Google v USA. Pokud je však na této webové stránce aktivována anonymita IP, společnost Google zkrátí vaši adresu IP v členských státech Evropské unie nebo v jiných signatářských státech k Dohodě o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná adresa IP přenášena na server Google v USA a zkrácena tam. V zájmu provozovatele těchto webových stránek společnost Google použije tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webových stránek, k vytváření přehledů o aktivitách na webu a k poskytnutí dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu provozovateli webových stránek.
 2. Adresa IP přenášená vaším prohlížečem v kontextu služby Google Analytics není sloučena s jinými daty Google.
 3. Soubory cookie můžete odmítnout výběrem příslušných nastavení v prohlížeči; Upozorňujeme však, že pokud tak učiníte, nebudete moci používat plnou funkcionalitu tohoto webu. Můžete také zabránit společnosti Google shromažďovat a zpracovávat data vygenerovaná cookie a související s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) tak, že si stáhnete a nainstalujete plug-in prohlížeče, který je k dispozici na adrese : tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.
 4. Tyto webové stránky používají službu Google Analytics s rozšířením »anonymizeIp ()«. Takto shromážděné IP adresy jsou zkráceny tak, aby eliminovaly jakýkoli přímý odkaz na konkrétní osobu. Pokud se shromažďované údaje osobně vztahují k vám, takový vztah bude bez zbytečného odkladu vyloučen a osobní údaje budou okamžitě smazány.
 5. Pomocí služby Google Analytics analyzujeme a pravidelně zlepšujeme používání našich webových stránek. Použitím získaných statistik vám můžeme zlepšit nabídku a zpřístupnit webové stránky jako uživatelům. Pokud jde o výjimečné případy, kdy jsou osobní údaje převedeny do USA, společnost Google se přihlásila k ochraně soukromí EU-USA, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Právním základem pro používání služby Google Analytics je čl. 6 odst. 1 (1) GDPR bod f).
 6. TInformace třetích stran: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, Fax: +353 (1) 436 1001. Smluvní podmínky: www.google.com/analytics/terms/gb.html; přehled ochrany soukromí: : www.google.com/intl/en/analytics/learn/privacy.html; a zásady ochrany osobních údajů: www.google.de/intl/en/policies/privacy.
 7. Tyto webové stránky dále využívají službu Google Analytics k analýze toků návštěvníků, které se provádějí prostřednictvím identifikátoru uživatele. Můžete deaktivovat analýzu vašeho použití ve vašem zákaznickém účtu na stránce „Moje data“, „Osobní údaje“.

 

10. Zapojení videí YouTube

 1. Videozáznamy YouTube jsme zahrnovali do naší online nabídky, která jsou uložena na www.youtube.com a lze je přehrát přímo z našich webových stránek. Ty byly všechny zahrnuty do „rozšířeného režimu ochrany údajů“, tj. Pokud nehrajete videa, nebudou na YouTube převedeny žádné údaje, které se vás týkají. Pouze při přehrávání videa budou data uvedená v části 2 přenesena. Přenos takových údajů je mimo naši kontrolu.
 2. Když navštívíte webovou stránku, služba YouTube je informována, že máte přístup na příslušnou podstránku na našich webových stránkách. Dále budou předány údaje uvedené v části 3 těchto zásad ochrany osobních údajů. K tomu dochází bez ohledu na to, zda je k dispozici uživatelský účet na YouTube, pomocí kterého jste přihlášeni, nebo zda nemáte žádný takový uživatelský účet. Pokud jste přihlášeni ke společnosti Google, vaše data budou přímo spojena s vaším účtem. Pokud si nepřejete, aby se s vaším profilem na YouTube uskutečnilo takové sdružení, musíte se před aktivací tlačítka nejprve odhlásit. YouTube ukládá vaše údaje jako uživatelské profily a používá je k reklamním účelům a průzkumům trhu a / nebo k přizpůsobení svých webových stránek potřebám uživatelů. Toto hodnocení se provádí zejména (včetně uživatelů, kteří nejsou přihlášeni), aby byla zajištěna reklama založená na potřebách a informovali ostatní uživatele sociálních sítí o vašich aktivitách na našich webových stránkách. Máte právo vznést námitky proti vytvoření takových uživatelských profilů, ale musíte přímo kontaktovat YouTube, abyste mohli uplatnit toto právo.
 3. Další informace o účelu a rozsahu shromážděných údajů ao jejich zpracování prostřednictvím služby YouTube naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti. Tyto zásady ochrany osobních údajů také obsahují informace o vašich odpovídajících právech a možnostech nastavení, abyste chránili vaše soukromí: www.google.de/intl/en/policies/privacy. Společnost Google rovněž zpracovává vaše osobní údaje v USA a přihlásila se k ochraně soukromí EU-USA, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

11. Zapojení Map Google

 1. Tyto webové stránky používají službu Mapy Google. To nám umožňuje zobrazit interaktivní mapy přímo na našich webových stránkách a můžete použít tuto funkci vhodných map.
 2. Když navštívíte webovou stránku, společnost Google je informována, že máte přístup na příslušnou podstránku na našich webových stránkách. Dále budou předány údaje uvedené v části 3 těchto zásad ochrany osobních údajů. K tomu dochází bez ohledu na to, zda je k dispozici uživatelský účet na Googlu, pomocí kterého jste přihlášeni, nebo zda nemáte žádný takový uživatelský účet. Pokud jste přihlášeni ke společnosti Google, vaše data budou přímo spojena s vaším účtem. Pokud si nepřejete, aby se s vaším profilem uskutečnilo sdružení na Googlu, musíte se před aktivací tlačítka nejprve odhlásit. Společnost Google ukládá vaše údaje jako profily uživatelů a používá je k reklamním účelům a průzkumům trhu a / nebo k přizpůsobení svých webových stránek potřebám uživatelů. Toto hodnocení se provádí zejména (včetně uživatelů, kteří nejsou přihlášeni), aby byla zajištěna reklama založená na potřebách a informovali ostatní uživatele sociálních sítí o vašich aktivitách na našich webových stránkách. Máte právo vznést námitky proti vytváření takových uživatelských profilů, ale musíte kontaktovat společnost Google přímo, abyste mohli uplatnit toto právo.
 3. Další informace o účelu a rozsahu shromažďování a zpracování dat poskytovatele plug-in naleznete v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele. Obsahují také informace o vašich příslušných právech a možnostech nastavení, abyste chránili vaše soukromí: www.google.de/intl/en/policies/privacy. Společnost Google rovněž zpracovává vaše osobní údaje v USA a přihlásila se k ochraně soukromí EU-USA, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

12. Použití konverzí Google Adwords

 1. Používáme reklamní mediální službu Google Adwords, která upozorňuje na externí webové stránky na naše atraktivní nabídky. S odkazem na údaje reklamní kampaně můžeme určit úspěšnost jednotlivých reklamních opatření. V tomto případě je naším zájmem, abychom vám ukázali reklamu, která vás zajímá, a to při vytváření návrhu našich webových stránek pro vás zajímavější a při dosažení spravedlivého výpočtu reklamních nákladů.
 2. Tyto reklamní prostředky dodává společnost Google prostřednictvím takzvaných »reklamních serverů«. Za tímto účelem používáme soubory cookie reklamního serveru, pomocí kterých lze měřit určité metriky výkonu, jako je například reklama flash nebo kliknutí uživatelů. Pokud budete mít přístup k našim webovým stránkám prostřednictvím inzerátu Google, služba Google Adwords uloží do vašeho počítače soubor cookie. Tyto cookies zpravidla vyprší po 30 dnech a nejsou určeny k osobnímu určení. Souvisí s tímto souborem cookie, jedinečným ID cookie, počtem zobrazení reklamy na umístění (frekvenci), posledním zobrazením (relevantní pro konverze po skončení zobrazení) a informacemi o odhlášení (poznámka, že uživatel nechce již delší dobu) jsou obvykle uloženy.
 3. Tyto soubory cookie umožňují společnosti Google rozpoznat váš internetový prohlížeč. Pokud uživatel navštíví určité stránky webových stránek zákazníka Adwords a soubor cookie uložený v jeho počítači dosud neuplynul, společnost Google a zákazník budou moci zjistit, že uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na danou stránku. Každému zákazníkovi AdWords je přiřazen jiný soubor cookie. Soubory cookie proto nelze sledovat prostřednictvím webových stránek zákazníků AdWords. Sami nevybíráme a / nebo zpracováváme žádné osobní údaje během výše uvedených reklamních opatření. Prostě dostáváme statistické vyhodnocení poskytované společností Google. Na základě těchto hodnocení můžeme určit, které z použitých reklamních opatření jsou zvláště účinné. Nezískáváme žádná další data z používání reklamních médií a zejména na základě těchto informací nemůžeme identifikovat uživatele.
 4. Prostřednictvím použitých marketingových nástrojů váš prohlížeč automaticky vytvoří přímé spojení se serverem Google. Vzhledem k tomu, že nemáme žádnou kontrolu nad mírou a dalším využíváním údajů shromážděných společností Google prostřednictvím využívání tohoto nástroje, vycházejí následujíce informace z naší stávající úrovně znalostí: Začleněním konverze AdWords společnost Google obdrží informace, které jste navštívili příslušnou část našeho webu nebo klikli na jeden z našich reklam. Za předpokladu, že jste zaregistrováni službou poskytovanou společností Google, může Google tuto návštěvu spojit s vaším účtem. Dokonce i když nejste zaregistrováni u společnosti Google nebo jste se nepřihlásili, je možné, že se poskytovatel učí a uloží vaši adresu IP.
 5. Existuje několik způsobů, jak zabránit účasti v tomto sledovacím procesu:
  1. tím, že odpovídajícím způsobem upravíte svůj software prohlížeče, zejména potlačením souborů cookie třetích stran, neobdržíte žádné reklamy třetích stran;
  2. zakázáním souborů cookie pro měření konverzí nastavením prohlížeče tak, aby blokoval soubory cookie z domény »www.googleadservices.com«, www.google.com/settings/ads, což bude mít za následek, že toto nastavení bude smazáno při odstranění souborů cookie;
  3. deaktivováním reklam založených na zájmech poskytovatelů, kteří se přihlásili k samoregulační kampani »O reklamách«, a to přes odkaz www.aboutads.info/choices, toto nastavení však bude odstraněno, pokud odstraníte soubory cookie ;
  4. tím, že trvale deaktivujete soubory cookie v prohlížeči Firefox, Internet Explorer nebo v prohlížeči Google Chrome, a to na adrese www.google.com/settings/ads/plugin. Rádi bychom poukázali na to, že to může vést k tomu, že nebudete moci používat všechny funkce této nabídky.
 6. Právním základem pro zpracování vašich údajů je písmeno f) čl. 6 (1) (1) GDPR. Další informace o ochraně osobních údajů na Googlu naleznete na adrese: policies.google.com/privacy?hl=en a services.google.com/sitestats/en.html. Případně můžete navštívit webovou stránku iniciativy Network Advertising Initiative (NAI) na adrese www.networkadvertising.org . Společnost Google se přihlásila k ochraně soukromí EU-USA, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

13. Remarketing

Vedle programu pro sledování konverzí AdWords používáme aplikaci Remarketing Google. Jedná se o proces, jehož cílem je znovu se k vám více přiblížit. Aplikace umožňuje vidět naše inzeráty po návštěvě našich webových stránek, jak budete pokračovat v dalším používání internetu. To se provádí prostřednictvím souborů cookie uložených ve vašem prohlížeči, díky nimž je vaše chování při používání na různých webech zaznamenáno a vyhodnocováno společností Google. Tímto způsobem společnost Google dokáže zjistit poslední návštěvu, kterou jste provedli na našich webových stránkách. Podle společnosti Google se žádný z osobních údajů, které se týkají vás, které jsou shromažďovány během remarketingového procesu a které by mohly potenciálně být uloženy společností Google, neslučují s jinými údaji. Zejména se pseudonymizace používá v remarketingu, tvrdí Google.

Ulož a sdílej košík
Váš nákupní košík bude uložen a obdržíte odkaz. Vy sám, anebo kdokoli, komu zašlete odkaz, jej můžete kdykoliv později použít k načtení současného obsahu vašeho košíku.
Zpět Ulož a sdílej košík
Váš nákupní košík bude uložen s obrázky a informacemi o produktech a souhrny obsahu košíku. Poté jej odešlete sami sobě anebo kamarádovi s odkazem, který jej kdykoli takto později načte.
Váš košík byl úspěšně odeslán