Varna a pivovary Braumeister 1000 L

Varna Speidel Braumeister 1000 litrů, startovací sady pivovarů s varnou Speidel Braumeister 1000, fermentačními nádobami a základním vybavením pro řemeslnou výrobu piva.