Varna a pivovary Braumeister 10 L

Varna Speidel Braumeister 10 litrů, startovací sady mikropivovarů s varnou Speidel Braumeister 10, fermentačními nádobami a základním vybavením pro domácí výrobu piva.