Varna a pivovary Braumeister 500 L

Varna Speidel Braumeister 500 litrů, startovací sady minipivovarů s varnou Speidel Braumeister 500, fermentačními nádobami a základním vybavením pro řemeslnou výrobu piva.