Sleva!

Fermentační sada FERM-ACTIVE COMBI 4×625 litrů pro Braumeister 500 litrů

Od: Original price was: 608 541 Kč.Current price is: 575 246 Kč. včetně DPH


Cenově zvýhodněná sada obsahuje :

Fermentační sada FERM-ACTIVE COMBI 4×625 litrů pro primární i sekundární kvašení piva s aktivním chlazením k varně Speidel Braumeister 500 litrů.

Cenově zvýhodněná sada obsahuje :

 • 1x Nerezový cylindrokónický fermentační tank FD 625 litrů – netlakový | včetně příslušenství – popis
 • 3x Nerezový cylindrický fermentační tank 625 litrů – tlakový 1.2 bar | včetně příslušenství – popis
 • 8x Redukce : vnitřní závit GF 1″ > hadice 12,6 mm – popis
 • 1x Chladicí jednotka QUATRO 2,3 kW – popis

Popis fermentační sestavy

Kombinovaná fermentační sestava s 1ks kapalinově chlazeného netlakového cylindrokónického fermentačního tanku pro hlavní kvašení až 500 litrů piva (pivní mladiny vyrobené ve varně Braumeister) a 2ks kapalinově chlazeného tlakového cylindrického fermentačního tanku pro následné dozrávání piva.

Kapacita fermentační sestavy je určená pro 4x 1 várku mladiny z varny Braumeister 500 litrů. Jedna várka prochází primárním kvašením v netlakovém fermentoru, zatímco předchozí várka, u níž již primární kvašení proběhlo, prochází sekundárním kvašením v tlakovém tanku. Po dokončení primárního kvašení každé várky je pivo pomocí čerpadla a hadic přečerpáno z netlakového tanku do vyčištěného volného tlakového tanku. Tím se netlakový tank uvolní pro další várku mladiny, vyrobené varnou Braumeister.

 

Výrobní kapacita fermentační sestavy

Celková maximální výrobní kapacita této fermentační sestavy je 1500 až 3000 litrů piva za měsíc, doporučená kapacita 750 až 1500 litrů piva za měsíc :

Maximální výrobní kapacita :

Maximální výrobní kapacita sestavy předpokládá zkrácení doby sekundárního kvašení v tlakovém tanku na minimální možnou dobu, která je potřebná k přirozenému nasycení piva oxidem uhličitým, vznikajícím ve zrajícím pivu činností zbytkových kvasinek za nízké teploty a mírném přetlaku.

 • 1500 litrů piva za měsíc – platí pro piva, vyžadující průměrnou dobu primárního kvašení 7-9 dní a dobu sekundárního kvašení cca 3-4 týdny (doporučeno pro piva, vyráběná s využitím kvasnic spodního kvašení rodu Saccharomyces uvarum – ležáky, Pilsen)
 • 3000 litrů piva za měsíc – platí pro piva, vyžadující průměrnou dobu primárního kvašení 3-5 dní a dobu sekundárního kvašení cca 2-3 týdny (doporučeno pro piva, vyráběná s využitím kvasnic svrchního kvašení typu pomocí kvasinek rodu Saccharomyces pastorianus – Ale, pšeničné pivo)

 

Doporučená výrobní kapacita :

Pro lepší chuť a říz piva se doporučuje spíše delší doba sekundárního kvašení (4-5 týdnů pro svrchně kvašená piva, 5-9 týdnů pro spodně kvašená piva), čímž se reálná výrobní kapacita této sestavy stává nižší, než je zde uvedeno .

 • 750 litrů piva za měsíc – platí pro piva, vyžadující průměrnou dobu primárního kvašení 7-9 dní a dobu sekundárního kvašení cca 5-9 týdnů (doporučeno pro piva, vyráběná s využitím kvasnic spodního kvašení rodu Saccharomyces uvarum – ležáky, Pilsen)
 • 1500 litrů piva za měsíc – platí pro piva, vyžadující průměrnou dobu primárního kvašení 3-5 dní a dobu sekundárního kvašení cca 4-5 týdnů (doporučeno pro piva, vyráběná s využitím kvasnic svrchního kvašení typu pomocí kvasinek rodu Saccharomyces pastorianus – Ale, pšeničné pivo)

 

 

Fermentační tank pro primární fermentaci (hlavní kvašení)

set-fermentacni-tank-ckt-120-240-625l

Kapacita jedné fermentační nádoby je určená pro 1 várku mladiny z varny Braumeister 500 litrů.

Nerezový netlakový cylindrokónický tank má chladicí plášť, který je určený pro aktivní chlazení kvasícího piva pomocí cirkulující chladicí směsi, což umožňuje výrobu svrchně i spodně kvašených druhů piva. Při kvašení piva v této nádobě je možné použít kvasinky určené pro svrchni kvašení piva při teplotě 18°C – 22°C i pro kvasinky určené pro spodní kvašení piva při teplotě 6°C – 9°C.

Nádoba je vybavená jímkou pro termočidlo nebo teploměr, teplotu kvasící mladiny je proto možné průběžně sledovat, měřit a udržovat pomocí měřicích a regulačních prvků vodního chladiče.

Nerezová nádoba umožňuje dokonalou sanitaci a sterilizaci, což je důležitým předpokladem pro zabránění kontaminace kvasícího piva infekcí z usazených nečistot. Pro snadné čištění a sanitaci cylindrokónického tanku doporučujeme zakoupit speciální víko s plnicí a sprchovací tryskou.

Kónické dno fermentačního tanku usnadňuje sběr použitých pivovarských kvasnic pro jejich další uskladnění a použití – k tomuto se používá spodní výpustná armatura s kulovým ventilem. Tato armatura slouží také k vypuštění celého obsahu tanku při jeho vymývání a sanitací.

Výpustná armatura vyústěná z boku kónického dna je určená ke stáčení čistého prokvašeného piva nad hladinou usazených kvasnic.

 

 

Fermentační tank pro sekundární fermentaci (zrání piva)

set-fermentacni-tank-ct-625lt

Kapacita jedné fermentační nádoby je určená pro 1 várku mladiny z varny Braumeister 500 litrů.

Nerezový tlakový cylindrický tank (ležácký tank, dokvasný tank) má chladicí plášť, který je určený pro aktivní chlazení zrajícího piva pomocí cirkulující chladicí směsi, přičemž doporučená teplota zrajícího piva je 0°C – 2°C a doporučený nastavený přetlak 1 bar. Maximální povolený tlak v tlakovém tanku je 1,2 baru – při nárůstu tlaku nad tuto hodnotu je přebytečný tlak odpouštěn z tanku přetlakovým ventilem.

Nádoba je vybavená jímkou pro termočidlo nebo teploměr, teplotu zrajícího piva je proto možné průběžně sledovat, měřit a udržovat pomocí měřicích a regulačních prvků kapalinového chladiče.

Další nezbytnou výbavou tlakové nádoby je tzv. hradicí přístroj, což je speciální fermentační armatura se stavěcím šroubem pro regulaci tlaku uvnitř tanku a vodní kvasnou zátkou. Probublávání oxidu uhličitého přes vodní kvasnou zátku indikuje zbytkovou činnost kvasnic a společně se vzorkovacím ventilem k odběru vzorků piva slouží ke správnému odhadu doby ukončení zracího procesu piva.

V horní částu tanku je osazená T-armaturou. Na jeden její vývod je našroubován tzv. hradicí přístroj, což je speciální fermentační armatura s manometrem a šroubem pro regulaci tlaku uvnitř tanku a vodní kvasnou zátkou. Probublávání oxidu uhličitého přes vodní kvasnou zátku indikuje zbytkovou činnost kvasnic. Druhý vývod je určen k připojení na tlakovou láhev se stlačeným oxidem uhličitým pomocí redukčního ventilu a hadice. Oxid uhličitý slouží k vytlačování hotového piva z tanku při stáčení piva do sklenic, lahví nebo kegů.

Vzorkovacím ventil slouží k odběru vzorků piva a ke správnému odhadu doby ukončení zracího procesu piva.

Ke stáčení hotového piva nad hladinou usazených kvasnic do lahví a kegů se používá armatura, která se nachází na horním konci spodního dómického dna tanku.

Armatura zcela na dně tanku slouží ke sběru použitých kvasnic a k vypuštění celého obsahu tanku při jeho vymývání a sanitací.

Nerezová nádoba umožňuje dokonalou sanitaci a sterilizaci, což je důležitým předpokladem pro zabránění kontaminace kvasícího piva infekcí z usazených nečistot. Pro snadné čištění a sanitaci cylindrokónického tanku doporučujeme zakoupit speciální víko se sanitační tryskou pro tlakové tanky.

 

 

Chlazení tanků

Sestava obsahuje kapalinový chladič s chladícím výkonem 2,3 kW, které jsou nutné pro řízenou primární fermentaci (hlavní kvašení mladiny) i sekundární fermentaci piva (zrání piva pod tlakem).

fermentacni-sestava-kombinovane-tanky

Kapalinový chladič je vybaven 4 nezávislými chladicími okruhy, 4 čerpadly, 4 čidly teploty a 4 digitálními regulátory teploty. Je možné k němu připojit až 4 neizolované fermentační nádoby s celkovým součtem užitečných objemů až 1200 litrů, anebo až 4 izolované fermentační nádoby s celkovým součtem užitečných objemů až 2000 litrů. Pro chlazení sestavy, obsahující tlakové fermentory určené pro sekundární kvašení piva, je nutné naplnit jej glykolovou směsí (voda + monopropylenglycol)  v ředění, umožňujícím cirkulaci chladicí směsi s teplotou -4°C. Pro zamezení namrzání chladicí směsi na spirálách uvnitř chladiče doporučujeme ředění odpovídající zámrzné teplotě -10°C. Doporučené ředění je uvedeno na každé láhvi monopropylenglycolu.

Doporučujeme umístit chladič do dobře odvětrávané místnosti odděleně od místnosti s fermentačními tanky, aby nedocházelo k zahřívání prostoru s tanky a byl zajištěn dobrý odvod teplého vzduchu, produkovaného chladičem.

 

 

Čerpadlo a hadice

Pro přečerpávání piva mezi netlakovým a tlakovým tankem doporučujeme zakoupit 5m nebo 10m hadici k pivovarům Braumeister a malé ruční odstředivé potravinářské čerpadlo s koncovkami G 1″ s vnějším závitem.

Potravinářské přenosné nerezové čerpadlo 40 L/minset hadic braumeister

Pro připojení všech tanků ke kapalinovému chladiči je nutné přikoupit hadice s vnějším průměrem 12,6 mm o celkové délce, odpovídající vašim představám o rozmístění tanků a chladiče ve vašem pivovaru. Doporučujeme zakoupit PUR izolaci o stené délce a navléct ji na všechny hadice, které slouží k dopravě chladicí směsi. Tímto dosáhnete snížení energetických ztrát a nebude docházet k nežádoucímu orosení hadic, které může být zdrojem nežádoucí infekce pro kvasící pivo).

hadice-095-126izolace-hadice-12-6

Viz další odstavec s doporučeným příslušenstvím.


Doporučujeme dále přikoupit :

 • 1x Sanitační a plnicí víko pro netlakové fermentační tanky – popis
 • 1x Sanitační a plnicí víko pro tlakové fermentační tanky – popis
 • 1x Přenosné čerpadlo (pro přečerpávání piva mezi netlakovým a tlakovým tankem) – popis
 • 1x Hadice mladinová 5m (pro přečerpávání piva mezi netlakovým a tlakovým tankem) – popis
 • Potravinářská hadice s vnějším průměrem 12,6 mm (propojení chladiče a tanků … délka podle individuální potřeby) – popis
 • PUR izolace na potravinářské hadice s vnitřním průměrem 12 mm (izolace hadic kvůli zamezení úniku chladu a rosení povrchu … délka podle individuální potřeby) – popis

 

Další informace

Hmotnost 70 kg
Rozměry 120 × 80 × 130 cm
Ulož a sdílej košík
Váš nákupní košík bude uložen a obdržíte odkaz. Vy sám, anebo kdokoli, komu zašlete odkaz, jej můžete kdykoliv později použít k načtení současného obsahu vašeho košíku.
Zpět Ulož a sdílej košík
Váš nákupní košík bude uložen s obrázky a informacemi o produktech a souhrny obsahu košíku. Poté jej odešlete sami sobě anebo kamarádovi s odkazem, který jej kdykoli takto později načte.
Váš košík byl úspěšně odeslán